Danh Mục Sản Phẩm

thông tin liên hệ
Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc - Kinh Doanh
0909.834.835 - 0924.111115

Bột Vỏ Đầu Tôm

Vỏ tôm : Chitin
Vỏ tôm : Chitin
Vỏ Đầu Tôm 30% Protein ( Nghiền )
Vỏ Đầu Tôm 30% Protein ( Nghiền )
Bột Vỏ Đầu Tôm 35% Protein
Bột Vỏ Đầu Tôm 35% Protein
Bột Vỏ Đầu Tôm
Bột Vỏ Đầu Tôm
Vỏ tôm : Chitin
Vỏ tôm : Chitin
Bột Vỏ Đầu Tôm ( Nghiền Mịn )
Bột Vỏ Đầu Tôm ( Nghiền Mịn )
Bột Vỏ Đầu Tôm 30% Protein
Bột Vỏ Đầu Tôm 30% Protein
Bột Vỏ Đầu Tôm 30% Protein
Bột Vỏ Đầu Tôm 30% Protein