Danh Mục Sản Phẩm

thông tin liên hệ
Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc - Kinh Doanh
0909.834.835 - 0924.111115

Bột Cá Biển " Nguyên Chất

Bôt Cá Biển 52
Bôt Cá Biển 52
Bôt Cá Biển 55
Bôt Cá Biển 55
Bôt Cá Biển 60
Bôt Cá Biển 60
Bôt Cá Biển 65
Bôt Cá Biển 65

Bột Vỏ Đầu Tôm 30% < 35% Protein

Bột Vỏ Tôm
Bột Vỏ Tôm
Vỏ tôm : Chitin
Vỏ tôm : Chitin
Bột Vỏ Tôm  35 Đạm
Bột Vỏ Tôm 35 Đạm
Bột Vỏ Tôm 40 Đạm
Bột Vỏ Tôm 40 Đạm

Dấu Cá Biển Và Mỡ Cá BaSa

Dầu Cá Biển
Dầu Cá Biển
Mỡ Cá BaSa
Mỡ Cá BaSa " Công Nghiệp
Mỡ Cá BaSa
Mỡ Cá BaSa " Thủ Công
Dầu Cá Hồi
Dầu Cá Hồi

Cá Tạp Khô & Đầu Cá Cơm Khô

Cá Tạp Khô
Cá Tạp Khô
Xương Cá Khô
Xương Cá Khô
Đầu cá cơm khô
Đầu cá cơm khô
Cá Tạp khô Phơi sống
Cá Tạp khô Phơi sống

Vỏ Cua Ghẹ Khô

Vỏ Ghẹ Khô
Vỏ Ghẹ Khô
Càng Ghẹ Khô
Càng Ghẹ Khô
Vỏ Cua Khô
Vỏ Cua Khô
Bột vỏ cua ghẹ
Bột vỏ cua ghẹ