Danh Mục Sản Phẩm

thông tin liên hệ
Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc - Kinh Doanh
0909.834.835 - 0924.111115

Bột Cá Biển " Nguyên Chất

Bột cá biền 55% Protein
Bột cá biền 55% Protein
Bột cá biền 60% Protein
Bột cá biền 60% Protein
Bột cá biền 65% Protein
Bột cá biền 65% Protein
Bột Đầu Cá Cơm :45% Protein
Bột Đầu Cá Cơm :45% Protein

Bột Vỏ Đầu Tôm 30% < 35% Protein

Bột Vỏ Đầu Tôm 30% Protein
Bột Vỏ Đầu Tôm 30% Protein
Vỏ Đầu Tôm 30% Protein ( Nghiền )
Vỏ Đầu Tôm 30% Protein ( Nghiền )
Bột Vỏ Đầu Tôm 35% Protein
Bột Vỏ Đầu Tôm 35% Protein
Vỏ tôm : Chitin
Vỏ tôm : Chitin

Dấu Cá Biển Và Mỡ Cá BaSa

Dầu Cá Biển
Dầu Cá Biển
Mỡ Cá BaSa
Mỡ Cá BaSa " Công Nghiệp
Mỡ Cá BaSa
Mỡ Cá BaSa " Thủ Công
Dầu Cá Hồi
Dầu Cá Hồi

Cá Tạp Khô & Đầu Cá Cơm Khô

Cá Tạp Khô
Cá Tạp Khô
Xương Cá Khô
Xương Cá Khô
Đầu cá cơm khô
Đầu cá cơm khô
Cá Tạp khô Phơi sống
Cá Tạp khô Phơi sống

Vỏ Cua Ghẹ Khô

Vỏ Ghẹ Khô
Vỏ Ghẹ Khô
Càng Ghẹ Khô
Càng Ghẹ Khô
Vỏ Cua Khô
Vỏ Cua Khô
Bột vỏ cua ghẹ
Bột vỏ cua ghẹ